Roboti nám (zase) berou práci?

Nárust možností a použití AI (umělé inteligence) během minulých let raketově vzrostl. Ať už se bavíme o vyhledávání informací či tvoření souvislých textů pomocí Chat GPT, generování fascinujících vizuálů v Mid Journey nebo o virtuálních asistentech pomáhajících s každodenními činnostmi typu Alexa od Amazonu, umělá inteligence se zkrátka stává nedílnou součástí našich životů. To s sebou přináší řadu nesporných výhod, ale také spoustu pochybností a otázek.
S příchodem prakticky každé nové technologie v historii se vždy zároveň dostavily i obavy, zda v konečném důsledku zcela nenahradí lidské pracovníky, kterým měla původně pouze vypomáhat. S nástupem masivního používání umělé inteligence se tak o práci strachují ilustrátoři, grafičtí designéři, novináři, překladatelé a další profese nejen kreativních odvětví.
Tvorba ilustrace nebo článku je tak teoreticky záležitostí jednoho kliknutí nebo vhodně položené otázky, jakkoli to ale působí revolučním dojmem, úplně volnou ruku umělé inteligenci stále nechat nemůžeme. Třeba při tvorbě článků jsou „roboti“ schopni člověku bez uzardění schopni prezentovat text plný faktických chyb či vyloženě nepravdivých informací, úpravy a další zpracování lidskou rukou je tedy stále potřebné.
Problematika AI je v tomto případě ještě složitější, jelikož musí ve většině případů pracovat s daty již vytvořenými člověkem. Což například při tvorbě ilustrací znamená, že analyzuje již vytvořená vizuální díla a na základě jednotlivých motivů pak generuje vlastní obsah. To samozřejmě vyvolává řadu morálních otázek a diskuzí ohledně autorských práv, která momentálně nejsou nijak regulována.
Abychom se ale vrátili k původní otázce: je opodstatněné se obávat, že v budoucnu umělá inteligence plně nahradí lidskou pracovní sílu? Nalijme si čistého vína – v některých oborech se toho v budoucnu nejspíš skutečně dočkáme. Nové technologie s sebou ale vždy přináší i nové profese a pracovní pozice, pracovní trh se tedy s trochou štěstí časem sám přirozeně vyrovná.
Je ale také možné, že bublina AI po několika letech sama splaskne a ukáže se býti slepou uličkou. Zatím bychom tedy doporučovali zachovat klid a po očku sledovat, zda by nešla vhodně využít pro rozvoj vlastního byznysu. Ve smyslu dílčí definice pojmu Průmysl / Služby 5.0 se nám v Magic Seven nejvíce osvědčuje integrování AI do pracovního procesu se zaměstnanci. Je tak vytvořeno prospěšné partnerství, těžící z nepopiratelných silných stránek jak člověka, tak i stroje / algoritmu.