Za jménem firmy vždy hledejte příběh

Potkáte-li zakladatele firmy, nikdy ho nebude nudit, zeptáte-li se na jméno jeho firmy a její zrod. Založení firmy, která má být naplněním určitého poslání a není jen krátkodobým projektem, je důležitou událostí. Jenže, kdo to na začátku ví? Kdysi se říkalo, že firma, která ve zdraví přežije 7 let, má dobře nakročeno k pevnému uchycení se na trhu. Toto období prokazuje její životaschopnost, schopnost překonat slasti i strasti podnikání, které se nutně střídají. Ale především vůli majitelů něco dokázat a pořád bojovat. Z hlediska marketingového se dá v mnohém poradit začínajícím, kteří plánují běh na dlouhou trať, jak firmu pokřtít. Podívejme se na několik příkladů.

A/ Jméno vzniklé spojením jmen zakladatelů

Řekněme, že firmu pokřtíte „PePa“, protože vy jste Petr a společník Pavel. Jméno pro ostatní bohužel nic nevyjadřuje, Josef hledají marně, a pokud se jako společníci rozejdete, bude Vám jméno firemní jméno navěky připomínat komplice. Je nutné zmínit – i když v Čechách jde o menšinovou záležitost – že podnikatelé, kteří se chtějí do díla pustit sebevědomě a celým srdcem, propůjčují na štít své vlastní jméno. To je vzkaz trhu, že to myslí opravdu vážně, že jméno firmy je osobní garancí za výrobek či dílo. A vůbec nemusí jít jen o živnostenskou činnost.

B/ Jméno obsahující konkrétní předmět podnikání

Jste-li třeba „Zahradnictví Lilie“, je to výhodné pro místní podnik, protože na směrových označeních, v označení provozovny i v místní inzerci v rámci obce dáváte občanům na vědomí, čím se zabýváte. Někdy se tohoto modelu firemního jména využívá, jste-li noví a chcete rychle proniknout na trh. Často se ale tento přívlastek stane přítěží, expanduje-li firma do jiných oblastí. „Uhelné sklady Milovice“ začnou pociťovat obtíže, když do sortimentu zařadí palivové dřevo a pobočku zřídí v Českém Brodě. Pak nezřídka vidíme pod logem přívlastek … nejen (uhlí), nejen (v Brodě) a podobně.

C/ Jméno nadnesené

Pojmenovat podnik tímto způsobem je dobrá volba pro ty, kdo ví určitě, že do jiné oblasti nezasáhnou. Firma „Bezpečí silnic“ tak může bez dalšího vysvětlování cílové skupině nejen navrhovat, vyrábět, ale i servisovat dopravní značení, ale může se pustit i do rekonstrukce povrchu vozovek, úprav porostů, které je lemují a třeba nakonec stavět i mosty. Vše pod deštníkem filozofie svého jména.

D/ Jméno obecné

Jméno obecné bývá kódem či mantrou otce zakladatele, něčím co ho má pohánět vpřed, ale trh tomu nutně nemusí rozumět. Málokdy jde o úplně náhodné slovo nebo sousloví, ale okamžité vnuknutí múz se nevylučuje. Firmy tohoto typu musí investovat do reklamy trochu více než jiné, aby se cílové skupiny dozvěděly, co například firma „Asteroid plus“ nabízí. Na druhou stranu odlišnost od konkrétního pojmenování, spojená s příběhem se lépe pamatuje. Typickým příkladem tohoto druhu pojmenování jsou jména osudových žen, slova cizojazyčná, mytologická, slovní hříčky a podobně.

 

Tak co, jak pojmenujete své dítko vy?