Ceník

Filozofií práce Magic Seven a také agenturního ceníku je transparentnost a srozumitelnost. V cenách se snažíme být féroví. Více účtujeme za ty práce, které přináší zákazníkovi nejvyšší očekávanou hodnotu – invenci, kreativitu. Také strategické plánování, které definuje celou kampaň, je v rukou seniorních pracovníků s vysokým vzděláním a letitou praxí.
Běžné projektové práce, jakými mohou být třeba testování funkčnosti, plnění webu daty nebo interní řízení běhu zakázek, jsou výrazně levnější. Ceny za ostatní práce se pohybují mezi naznačenými póly. Náš ceník založený na hodinových sazbách je k dispozici každému zájemci o spolupráci.

Formy spolupráce

Drobnější zakázky, jakými jsou třeba inzerce, letáky či úpravy na webu, účtujeme obvykle dle hodinových sazeb. Většina klientů s námi podepisuje rámcovou smlouvu. Jaké jsou její výhody? Jednotlivé objednávky lze řešit ve velmi praktickém zjednodušeném režimu. Smlouva zabezpečí také ošetření licencí k autorským a případně i osobnostním právům, platební režim, dohodu o mlčenlivosti i použití výstupů pro reference. Zkrátka cokoliv, na čem je dobré se dohodnout předem.
Komplexnější, strategicky pojaté projekty většinou řešíme předem stanovenou projektovou cenou. Zákazníkovi garantujeme na konkrétně odhadnutých interních výkonech maximálně 10% odchylku od stanovené částky. Přesto si výkony na zakázce evidujeme, a díky tomu jsme schopni dosti přesného naceňování na základě předchozích realizací podobného typu. Při nákupu médií je obvyklou formou motivace agentury procentuální provize z rozdílu mezi ceníkovou a dohodnutou cenou. Zájem obou stran je pak stejný – získat výhodné podmínky.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.