Strip nemusí být jen o svlékání

Slovo „strip” je poněkud kontroverzní. Jak může pět písmen v různých lidech vyvolávat tak dramaticky odlišné asociace? Někomu se možná vybaví specifický typ zábavy zahrnující spoře oděné ženštiny, dunivou hudbu a spoustu drobných bankovek, zatímco další osoba si představí spíše stránku novin s krátkým komiksem vměstnaným do několika málo okének. Komu se vybavilo co, si necháme taktně pro sebe, v našem článku se podrobněji podíváme na význam komiksový. Je to zklamání, já vím.
Komiksový strip je pruh obvykle dvou až tří obrázků za sebou tvořící krátký příběh s často humornou pointou. Klasické komiksové bubliny s textem samozřejmě nechybí, ale ani kompletně textu prosté stripy nejsou výjimkou. Stripy často vycházejí sériově, všeobecně známým příkladem je lenivý, obtloustlý a neskutečně vtipný Garfield nebo můj osobní favorit Calvin & Hobbes, laskavě popisující vnímání světa očima šestiletého chlapce a jeho kontrast s hrozivě nudným životem dospělých.
Obrazové vyprávění má v historii lidstva své pevné místo. Možná největším příkladem takového vyprávění je středověká tapisérie z Bayeux, což je 52 cm široká a 68,38 m dlouhá vyšívaná tkanina zobrazující události vedoucí k normanské invazi do Anglie v roce 1066, stejně jako invazi samotnou. Tapisérie je opatřena nápisy v latině. V současné době je vystavena v muzeu v Bayeux ve Francii.
Tištění předchůdci stripů se začali pozvolna objevovat v 18. a 19. převážně v Anglii a Německu, kde vznikaly jedny z prvních prvních satirických kreseb vyprávějících příběh pomocí sekvence obrázků. V novinách se poprvé kreslený strip objevil už na konci 19. století v Severní Americe. Jmenoval se „The Yellow Kid“ a všeobecně je přijímám jako první klasický komiksový strip.
V dnešní době technologického pokroku klasické tištěné stripy pomalu prosakují do virtuálního prostoru ve formě takzvaných web comicsů a jejich popularita stále roste. Přečtení vám zabere doslova pár vteřin a na sledu několika okének není problém postavit i složitější marketingovou komunikaci. Stripy jsou ideálním nástrojem pro oživení firemního webu či FB, dokáží totiž bravurně zastat roli pravidelně přidávaného obsahu a komentáře aktuálního společenského dění v jednom.
Proč se tedy komiksovým stripům bránit? I přes svou jednoduchou vizuální stránku rámečky leckdy pojmou více obsahu a sdělení, než dlouhé články, které často nemáme čas číst. A to je v dnešní zrychlené době k nezaplacení.

 

Naše pokusy zaujmout svět jednoduchostí