Rentgenka umírala

Vypadá to, že vlivem ozáření. A protože to ona sama – elektronka skleněná – je zdrojem onoho škodlivého záření, vypadá to na pomalou sebevraždu. A není divu, vždyť od jejího narození je zcela vyčerpaná. Kde jsou ty časy, co její katoda byla do života celá žhavá? Ale dnes – mřížka je zcela zanešená a chudák anoda, té nezbývá než mlčky přitakat – Ano. Da.
Zanechme ale pochmurné nálady, vždyť o rentgence píšeme jen nedopatřením. Písmenka se v počítači sama nějak proházela a namísto slov „Reklamní agentura“ je z toho přesmyčka „Rentgenka umírala“. Takže znova – nadpis je Reklamní agentura. Magic Seven je reklamní … A tak ne, o tom je přece celý tento web. Pojďme si raději něco říci o těch přesmyčkách.
Přesmyčka, nebo také cizím slovem anagram, je slovo nebo věta vzniklá přeskupením písmen slova či věty původní. V historii se anagramy objevují již poměrně dlouhou dobu. Říká se, že prorok Nostradamus, který v 16. století předpovídal konec světa na rok 2012, ve svých předpovědích ukryl názvy některých zemí, měst a osobností pomocí přesmyček. Nejstarší známé anagramy jsou ze 4. století př. n. l. a jejich autorem byl prý řecký básník Lykofron. Platon i jeho žáci věřili, že přesmyčkami se může projevovat božstvo. V začátcích křesťanství se anagramům přiznával magický, mystický a prorocký význam.
A co dnes? Daly by se přesmyčky nějak vtipně využít třeba v reklamě – „co myslíte“ / „mycí stoly“ / „myslí ocet“ / „otcem síly“? Tvorbu přesmyček na základě libovolného zadání si můžete vyzkoušet on-line na tomto webu (https://zaedno.org/hry/316-hledac-presmycek-a-slov), jehož autorem je Michal Kovář, DTP operátor Magic Seven. Michal je i duší celého webu projektu Kamarádi.