Společenská odpovědnost

Corporate Social Responsibility (CSR) zní složitě. Ale když děláte dobrou věc s radostí, je po složitosti. Když s našimi klienty hledáme projekt společenské odpovědnosti vhodný pro jejich firmu (užitečný, relevantní k jejich byznysu a tak dále), vždy říkáme – MUSÍ VÁS TĚŠIT (osobně). A musíte o tom přesvědčit i široký kruh spolupracovníků.
Jinak se s tématem budete obtížně ztotožňovat a dlouho to nevydržíte, protože Vaši energii a nadšení bude potřeba. Máte blízko ke sportu? Podporujte sportovní dětské oddíly nebo vznik nových hřišť. Finančně či s mozoly na vlastních rukách. Jste milovníci přírody? Stavte koridory, aby migrující druhy zvířat nehynuly na silnicích. Trápí Vás dětské nemoci? Podporujte ozdravné pobyty nebo léčebny.
Složitostí je na světě moc, nemůžete pomoci všem, ale s řešením jednoho začít můžete. Hned. A s razítkem společenská odpovědnost. Můžeme pro Vás udělat velký kus práce a doporučit také, jak CSR vhodně komunikovat interně i navenek.

Reference

M7 Každý den jednu (knihu)

Pro všechny příznivce čtení (potichu, nahlas, přátelům i veřejně), pro každého z nás

AXA Dětem

Inspirativní a bezpečná dětská hřiště v regionech – místo setkání napříč generacemi

M7 Zasadíme za Vás strom

Pomoc přírodě a budování respektu k ní společně s klienty i jejich rodinami