Marketingová strategie

Například v hudbě existuje partitura, notový zápis skladeb, předpis pro hlasy i nástroje. Hudební skladatel vytvoří hudební dílo, rozdá noty a zkušení hudebníci zahrají to, co vytvořil. Jestli je to ve výsledku superdílo nebo ne, je věc druhá, ale partitura dosti přesně (a dle konvencí) definuje výsledek.
Tato paralela strategie k partituře odpovídá na častou otázku – klienti se nás ptají, zda strategii jejich marketingu, kterou vytvoříme – může dále uchopit jejich stávající produkční agentura. Ano, může. Magic Seven pak zůstává v roli supervizora a konzultanta. Vždy se snažíme plán popsat srozumitelně, logicky a přesně, vždyť mu musí rozumět nejen realizátor, ale i celý tým klienta a agentury.
V rámci strategie provádíme také analýzu rizik. Společně s klientem vytipováváme možná rizika celku i dílčích akcí, hodnotíme stupeň ohrožení, který představují a hledáme řešení, jak je eliminovat. Tím se zviditelní všechny obavy, které spolupracující tým a přizvaní oponenti mohou mít. Připravená cesta má být bezpečná.

Reference

SLUTO

Obor: Účetní služby a poradenství; Cílová skupina: Noví zákazníci i zaměstnanci

Vysoká škola hotelová Praha

Obor: Hotelnictví, spa, služby; Cílová skupina: Budoucí studenti, rodiče, ovlivňovatelé

AUTO ESA

Obor: Autobazar; Cílová skupina: Zákazníci, ovlivňovatelé, široká veřejnost